Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép tịnh tiến biến điểm A(2;-1) thành điểm A'(3;0) thì nó biến đường thẳng nào sau đây thành chính nó?

Câu 193898: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, nếu phép tịnh tiến biến điểm A(2;-1) thành điểm A'(3;0) thì nó biến đường thẳng nào sau đây thành chính nó?

A. x+y-1=0

B. x-y-100=0

C. 2x+y-4=0

D. 2x-y-1=0

Câu hỏi : 193898
  • Đáp án : B
    (12) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com