Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là

Câu 194139: Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 0,540 gam.

B. 0,810 gam.

C. 1,080 gam.

D. 1,755 gam.

Câu hỏi : 194139
Phương pháp giải:

Cách 1: Tính theo PTHH.


Cách 2: Bảo toàn e.


 
 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì sản phẩm sau phản ứng tác dụng với NaOH sinh ra khí H2 ⟹ Al dư, Fe2O3 hết.

  Cách 1:

  Ta có nFe2O3 = 0,01 mol; nH2 = 0,03 mol

  Fe2O3 + 2Al → 2Fe + Al2O3

  0,01 →  0,02                         (mol)

  Al   +   H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2 H2 

  0,02 ←                                                 0,03 (mol)

  → nAl ban đầu = nAl pư + nAl dư = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

  → m = 0,04.27 = 1,08 gam.

  Cách 2:

  Bảo toàn e: 3nAl = 6nFe2O3 + 2nH2

  ⟶ 3.nAl = 6.0,01 + 2.0,03

  ⟶ nAl = 0,04 mol

  ⟶ m = 1,08 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com