Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giai cấp tư sản trong khai thác thuộc địa lần thứ nhất không có nguồn gốc từ

Câu 194439: Giai cấp tư sản trong khai thác thuộc địa lần thứ nhất không có nguồn gốc từ

A. Người làm trung gian, cung ứng nguyên vật liệu

B. Sĩ phu yêu nước chiu  ảnh hưởng của tư tưởng tư sản, đứng ra lập các hiệu buôn

C. Những người trung gian buôn bán trở nên giàu có

D. Những người tiểu chủ sản xuất và buôn bán hàng thủ công

Câu hỏi : 194439
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 139)

  Về nguồn gốc của tư sản: trong quá trình khai thác thuộc địa, thực dân Pháp cần có những người làm trung gian, đại lí tiêu thụ  hoặc thu mua hàng hóa, cung ứng nguyên vật liệu. Nhờ buôn bán họ trở nên giàu có. Ngoài ra, một số sĩ phu yêu nước, chịu ảnh hưởng của tư tưởng tư sản Trung Quốc, Nhật Bản đã đứng ra lập các hiệu buôn, cơ sở sản xuất. Đó chính là những lớp người đầu tiên của tư sản Việt Nam.

  Những người tiểu chủ sản xuất và thợ thủ công thuộc tầng lớp tiểu tư sản.

  Chọn đáp án: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com