Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong tất cả các hình đa diện đều, hình nào có số mặt nhiều nhất.

Câu 195586: Trong tất cả các hình đa diện đều, hình nào có số mặt nhiều nhất.

A. Hình nhị thập diện đều

B. Hình thập nhị diện đều

C. Hình bát diện đều

D. Hình lập phương

Câu hỏi : 195586
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình nhị thập diện đều có 20 mặt.

  Hình thập nhị diện đều có 12 mặt.

  Hình bát diện đều có 8 mặt.

  Hình lập phương có 6 mặt.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com