`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Di truyền liên kết gen và hoán vị gen

Cá thể có kiểu gen Bb\frac{Ad}{aD} khi giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20% sẽ tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ %:

Câu 19601: Cá thể có kiểu gen Bb\frac{Ad}{aD} khi giảm phân xảy ra hoán vị gen với tần số 20% sẽ tạo ra các loại giao tử với tỉ lệ %:

A. 1:1:1:1

B. 4:4:4:4:1:1:1:1

C. 4:4::1:1

D. 1:1:1:1:1:1:1:1

Câu hỏi : 19601
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (1) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét cặp gen trên NST :  \frac{Ad}{aD} hoán vị gen với tần số 20 % 

  => Giao tử liên kết là : Ad  = aD = 40 %

  => Giao tử hoán vị là : AD = ad = 10 % 

  Xét cặp gen Bb => B = 0,5 và b = 0,5 

  Tỉ lệ các loại giao tử là : 

  BAd = BaD = bAd = baD = 20 % 

  BAD = Bad = bAD = bad = 5%

  Tỉ lệ các loại giao tử sẽ là : 

  BAd : BaD : bAd :  baD : BAD : Bad : bAD : bad = 4:4:4:4:1:1:1:1

  (chọn B)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com