Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch NaHSO4 tác dụng được với tất cá các chất có trong nhóm nào sau đây?

Câu 196011: Dung dịch NaHSO4 tác dụng được với tất cá các chất có trong nhóm nào sau đây?

A. NaNO3, AlCl3, BaCl2, NaOH, KOH.

B. BaCl2, NaOH, FeCl3, Fe(NO3)3 , KCl.

C. NaHCO3, BaCl2, Na2SNa2CO3, KOH.

D. Na2S, Cu(OH)2, Na2CO3, FeCl2, NaNO3.

Câu hỏi : 196011
 • Đáp án : C
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A. NaHSO4 không phản ứng với NaNO3

  B. NaHSO4 không phản ứng với FeCl3, Fe(NO3)3 , KCl.

  C. Tất cả các chất đều phản ứng với NaHSO4

  D. NaHSO4 không phản ứng với NaNO3, FeCl2

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com