Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sắc tố quang hợp chính là :

Câu 196400: Sắc tố quang hợp chính là :

A. Diệp lục

B. Carotenoit

C. Phicobilin

D. Antocyanin

Câu hỏi : 196400
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sắc tố quang hợp chính là diệp lục.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com