Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương hình thành cơ chế kinh tế nào?

Câu 198676: Trong đường lối đổi mới đất nước (từ tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương hình thành cơ chế kinh tế nào?

A. Thị trường             

B. Tập trung               

C. Bao cấp              

D. Kế hoạch hóa

Câu hỏi : 198676
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 209)

  Tháng 12-1986, Đại hội VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới và dần được hoàn thiện ở các kì đại hội sau, trong đó nội dung là lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm. Cụ thể:

  -         Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liệu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường.

  -         Xây dưng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề; nhiều quy mô, trình độ công nghệ.

  -         Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo địn hướng xã hội chủ nghĩa.

  -         Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com