Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đó là nơi có

Câu 198855: Khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đó là nơi có

A. Lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển

B. Các đội du kích địa phương hoạt động mạnh

C. Hệ thống đường giao thông phát triển đồng bộ

D. Lực lượng dân quân tự vệ phát triển mạnh

Câu hỏi : 198855
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (Sgk trang 110)

  Bên cạnh công tác xây dựng lực lượng chính trị và lực lương vũ trang, công tác xây dựng căn cứ địa cách mạng cũng được Đảng quan tâm.. Năm 1941, sau khi trở về nước, Nguyễn Ái Quốc đã chọn Cao Bằng  đê xây dựng căn cứ địa dựa trên cơ sở lực lượng chính trị được tổ chức và phát triển. Bắc Sơn  - Võ Nhai và Cao bằng là hai căn cứ địa đầu tiên của cách mạng nước ta.

  Chọn đáp án: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com