Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân cơ bản làm cho tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao là do

Câu 204702: Nguyên nhân cơ bản làm cho tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao là do

A. thu nhập của người nông dân còn thấp, chất lượng cuộc sống chưa cao

B. ngành dịch vụ còn kém phát triển

C. tính chất mùa vụ của sản xuất nông nghiệp, nghề phụ kém phát triển

D. cơ sở hạ tầng ở nông thôn, nhất là mạng lưới giao thông kém phát triển

Câu hỏi : 204702
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do phần lớn lao động nông thôn vẫn phụ thuộc vào nông nghiệp, nông nghiệp nước ta lại mang tính mùa vụ, nên thời gian nông nhàn nhiều, nghề phụ còn kém phát triển => vì vậy tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao

  => Chọn đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com