Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vùng  nào sau đây có năng suất lúa cao nhất nước ta ?

Câu 204705: Vùng  nào sau đây có năng suất lúa cao nhất nước ta ?

A. Đồng bằng sông Hồng.    

B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Bắc Trung Bộ. 

D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu hỏi : 204705
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất lương thực lớn thứ hai và là vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước (sgk trang 94)

  => Chọn đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com