`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hội nghị Ianta được triệu tập ở đâu ? Vào thời gian nào?

Câu 205785: Hội nghị Ianta được triệu tập ở đâu ? Vào thời gian nào?

A. Tại Pháp. Từ ngày 04 đến 12 tháng 4 năm 1945

B. Tại Liên Xô. Từ ngày 04 đến 11 tháng 2 năm 1945

C. Tại Anh. Từ ngày 04 đến 12 tháng 2 năm 1945

D. Tại Mĩ. Từ ngày 04 đến 12 tháng 3 năm 1945

Câu hỏi : 205785

Phương pháp giải:

Sgk trang 4

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách đặt ra trước các cường quốc đồng minh. Trong bối cảnh đó, một hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta (Liên Xô) từ ngày 4 đến ngày 11-2-1945, với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh.

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com