`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

Câu 205825: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thập niên 70 của thế kỉ XX là:

A. Mĩ - Anh - Pháp

B. Mĩ - Đức - Nhật Bản.

C. Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản

D. Mĩ - Liên Xô - Nhật Bản

Câu hỏi : 205825

Phương pháp giải:

Sgk bài 6,7,8.

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ba nước (khu vực) trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới vào thập niên 70 của thế kỉ XX là Mĩ, Tây Âu và Nhật Bản.

  Chọn đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com