Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ

Câu 206126: Máu vận chuyển trong hệ mạch nhờ

A. Sự va đẩy của các tế bào máu. 

B. Năng lượng co tim

C. Dòng máu chảy liên tục.

D. Co bóp của mạch.

Câu hỏi : 206126
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tim co bóp nhịp nhàng tạo ra động lực cho máu di chuyển trong hệ mạch.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com