Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Một nguyên tử có kí hiệu là \({}_{21}^{45}X\), cấu hình electron của nguyên tử X là:

Câu 206829: Một nguyên tử có kí hiệu là \({}_{21}^{45}X\), cấu hình electron của nguyên tử X là:

A. 1s22s22p63s23p64s23d1.

B. 1s22s22p63s23p64s13d2.

C. 1s22s22p63s23p63d3.

D. 1s22s22p63s2 3p6 3d4s2.

Câu hỏi : 206829

Phương pháp giải:

Cách viết cấu hình electron:


1. Xác định số electron của nguyên tử.


2. Các electron được phân bố lần lượt vào các phân lớp theo chiều tăng của năng lượng trong nguyên tử (1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s …) và tuân theo quy tắc sau: phân lớp s chứa tối đa 2e; phân lớp p chứa tối đa 6e; phân lớp d chứa tối đa 10e; phân lớp f chứa tối đa 14e.


3. Viết cấu hình electron biểu diễn sự phân bố electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau (1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p…).

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Z = 21 ⟹ Cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d14s2.

  Đáp án D

   

  Chú ý:

  Tránh nhầm lẫn:

  - Thứ tự theo phân mức năng lượng: 1s22s22p63s23p64s23d1.

  - Cấu hình e: 1s22s22p63s23p63d14s2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com