Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên tử

Cấu hình e nào sau đây của nguyên tử thuộc nguyên tố kim loại?

Câu 206830: Cấu hình e nào sau đây của nguyên tử thuộc nguyên tố kim loại?

A. 1s22s22p1.

B. 1s2s2s2p63s23p5.

C. 1s22s22p63s23p3.

D. 1s22s22p63s2.

Câu hỏi : 206830

Phương pháp giải:

Cách xác định một nguyên tố là kim loại/phi kim/khí hiếm khi biết Z:


1. Viết cấu hình e nguyên tử.


2. Xác định số e lớp ngoài cùng:


+ Nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, He và B) ⟹ kim loại


+ Nguyên tử có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng ⟹ phi kim


+ Nguyên tử có 4 electron lớp ngoài cùng ⟹ kim loại hoặc phi kim


+ Nguyên tử có 8 electron lớp ngoài cùng và He (1s2) ⟹ khí hiếm

 • Đáp án : D
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các nguyên tử có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng (trừ H, He và B) là nguyên tố kim loại.

  Vậy cấu hình e của kim loại là 1s22s22p63s2.

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com