Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kí hiệu hoá học của sắt là:

Câu 207205: Kí hiệu hoá học của sắt là:

A. Cu

B. Al

C. Zn

D. Fe

Câu hỏi : 207205

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung bảng 1- trang 42 – SGK hóa 8

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kí hiệu hóa học của sắt là Fe

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com