Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Có ý kiến cho rằng: “Trung Quốc trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến là do nhân dân Trung Quốc không quyết tâm chống đế quốc”. Ý kiến của em như thế nào? Hãy chứng minh. 

Câu 208172: Có ý kiến cho rằng: “Trung Quốc trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến là do nhân dân Trung Quốc không quyết tâm chống đế quốc”. Ý kiến của em như thế nào? Hãy chứng minh. 

Câu hỏi : 208172

Phương pháp giải:

Phân tích, đánh giá. 

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  *Không đồng tình với ý kiến đưa ra vì:

  - Từ khi các nước đế quốc đến xâm lược, nhân dân Trung Quốc đã anh dũng, kiên trì đấu tranh bằng nhiều cuộc đấu tranh lớn, nhỏ khác nhau,

  - Các cuộc đấu tranh tiêu biểu: khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, Duy Tân Mậu tuất, khởi nghia Nghĩa Hòa Đoàn,…

  *Trách nhiệm để Trung Quốc trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến thuộc về triều đình Mãn Thanh vì:

  - Nhà Thanh không thây được và không đáp ứng được yêu cầu của lịch sử Trung Quốc lúc bấy giờ, duy trì các chính sách bải thủ, lạc hậu.

  - Khước từ các lời đề nghị cải cách, canh tân đất nước.

  - Không tập hợp và đoàn kết nhân dân đấu tranh.

  - Bắt tay với các đế quốc đàn áp phong trào đấu tranh.

  - Hèn nhát, kí các hiệp ước bán rẻ quyền lợi dân tộc.

  => Nhà Mãn Thanh phải chịu trách nhiệm chính trong việc để Trung Quốc trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com