Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(\dfrac{{ - 3}}{{20}} + \dfrac{{ - 2}}{{15}}\)là:

Câu 209273: Kết quả của phép tính \(\dfrac{{ - 3}}{{20}} + \dfrac{{ - 2}}{{15}}\)là:

A. \(\dfrac{{ - 1}}{{60}}\)

B. \(\dfrac{{ - 17}}{{60}}\)

C. \(\dfrac{{ - 5}}{{35}}\)

D. \(\dfrac{1}{{60}}\)

Câu hỏi : 209273
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết:

  \(\dfrac{{ - 3}}{{20}} + \dfrac{{ - 2}}{{15}} = \dfrac{{ - 9}}{{60}} + \dfrac{{ - 8}}{{60}} = \dfrac{{ - 17}}{{60}}\).

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com