Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Rút gọn biểu thức \(A = \left( {{x^2} + 2 - 2x} \right)\left( {{x^2} + 2 + 2x} \right) - {x^4}\) ta được kết quả là:

Câu 209676: Rút gọn biểu thức \(A = \left( {{x^2} + 2 - 2x} \right)\left( {{x^2} + 2 + 2x} \right) - {x^4}\) ta được kết quả là:

A. \(A = 4\)

B. \(A=-4\)

C. \(A = 19\)

D. \(A =  - 19\)

Câu hỏi : 209676
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hướng dẫn giải chi tiết

  \(\begin{array}{l}
  A = \left( {{x^2} + 2 - 2x} \right)\left( {{x^2} + 2 + 2x} \right) - {x^4}\\
  = {\left( {{x^2} + 2} \right)^2} - {\left( {2x} \right)^2} - {x^4}\\
  = {x^4} + 4{x^2} + 4 - 4{x^2} - {x^4}\\
  = 4.
  \end{array}\)

  Vậy \(A = 4\)

  Chọn A

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com