Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào ?

Câu 209887: khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào ?

A. Mọc vống lên và có màu vàng úa

B. Mọc bình thường và có màu vàng úa

C. Mọc vống lên và có màu xanh

D. Mọc bình thường và có màu xanh

Câu hỏi : 209887
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi không có ánh sáng, diệp lục không được hình thành làm cho cây có màu vàng úa, trong điều kiện không có ánh sáng auxin làm cho cây mọc vống lên, không cong về phía nào.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com