Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

Câu 209895: Dãy oxit vừa tác dụng nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là:

A. CuO, Fe2O3, SO2, CO2.  

B. CaO, CuO, CO, N2O5.

C. SO2, MgO, CuO, Ag2O.     

D. CO2, SO2, P2O5, SO3.

Câu hỏi : 209895

Phương pháp giải:

Các oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch kiềm là các oxit axit

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com