Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phản ứng sau:

a)  FeO + HNO3 đặc, nóng →                                             b) FeS + H2SO4 đặc, nóng →

c) Al2O3 + HNO3 đặc, nóng →                                           d) Cu + dung dịch FeCl3

Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là:

Câu 210326: Cho các phản ứng sau:


a)  FeO + HNO3 đặc, nóng →                                             b) FeS + H2SO4 đặc, nóng →


c) Al2O3 + HNO3 đặc, nóng →                                           d) Cu + dung dịch FeCl3


Dãy gồm các phản ứng đều thuộc loại phản ứng oxi hóa – khử là:

A. a, b, c

B. a, d   

C. a, c, d 

D. a, b, d

Câu hỏi : 210326
 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng ở đó có sự thay đổi số oxi hóa của một hoặc một số nguyên tố

  Phương trình phản ứng của  các phản ứng trên:

  \(a)\mathop {Fe}\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2}  + \mathop H\limits^{ + 1} \mathop N\limits^{ + 5} {\mathop O\limits^{ - 2} _3} \to \mathop {Fe}\limits^{ + 3} {(\mathop N\limits^{ + 5} {\mathop O\limits^{ - 2} _3})_3} + \mathop N\limits^{ + 2} \mathop O\limits^{ - 2}  + {\mathop H\limits^{ + 1} _2}\mathop O\limits^{ - 2} \):  Có Fe và N thay đổi số oxi hóa

  \(b)\mathop {Fe}\limits^{ + 2} \mathop S\limits^{ - 2}  + {\mathop H\limits^{ + 1} _2}\mathop S\limits^{ + 6} {\mathop O\limits^{ - 2} _4} \to {\mathop {Fe}\limits^{ + 3} _2}{(\mathop S\limits^{ + 6} {\mathop O\limits^{ - 2} _4})_3} + \mathop S\limits^{ + 4} {\mathop O\limits^{ - 2} _2} + {\mathop H\limits^{ + 1} _2}\mathop O\limits^{ - 2} \): Có Fe, S thay đổi số oxi hóa

  \(c){\mathop {Al}\limits^{ + 3} _2}{\mathop O\limits^{ - 2} _3} + \mathop H\limits^{ + 1} \mathop N\limits^{ + 5} {\mathop O\limits^{ - 2} _3} \to \mathop {Al}\limits^{ + 3} {(\mathop N\limits^{ + 5} {\mathop O\limits^{ - 2} _3})_3} + {\mathop H\limits^{ + 1} _2}\mathop O\limits^{ - 2} \): không có sự thay đổi số oxi hóa

  d) \(\mathop {Cu}\limits^0  + \mathop {Fe}\limits^{ + 3} {\mathop {Cl}\limits^{ - 1} _3} \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2} {\mathop {Cl}\limits^{ - 1} _2} + \mathop {Fe}\limits^{ + 2} {\mathop {Cl}\limits^{ - 1} _2}\):Có sự thay đổi số oxi hóa của Fe, Cu

  Có 3 phản ứng là phản ứng oxi hóa – khử: a, b, d

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com