Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dẫn khí CO qua đồng(II) oxit nung nóng đỏ. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm thu được là:

Câu 210913: Dẫn khí CO qua đồng(II) oxit nung nóng đỏ. Phản ứng xảy ra hoàn toàn, sản phẩm thu được là:

A. CuO, CO.

B. Cu, CO2.

C. Cu, CO.

D. Cu, Cu2O, CO2.

Câu hỏi : 210913
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(CO{\rm{ }} + {\rm{ }}CuO{\rm{ }}\buildrel {{t^0}} \over \longrightarrow {\rm{ }}Cu{\rm{ }} + {\rm{ }}C{O_2}\)

  Vậy sản phẩm thu được là Cu, CO2.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com