Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

N2 tác dụng được với các chất nào trong số các chất sau (ở điều kiện thích hợp): H2; O2; Cl2; Mg; Li; CuO?

Câu 211199: N2 tác dụng được với các chất nào trong số các chất sau (ở điều kiện thích hợp): H2; O2; Cl2; Mg; Li; CuO?

A. H2; O2; Mg.

B. H2; O2; Li.

C. H2; O2; Mg; CuO.

D. H2; O2; Mg; Li.

Câu hỏi : 211199

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của nitơ.

 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  N2 tác dụng được với các chất H2; O2; Mg; Li.

  Các PTHH:

  \({N_2} + 3{H_2}\overset {t,p,xt} \leftrightarrows 2N{H_3}\)

  \({N_2}{\text{ }} + {\text{ }}{O_2}{\text{  }}\xrightarrow{{{{3000}^0}C}}{\text{ }}2NO\)

  \({N_2}{\text{ }} + {\text{ }}3Mg{\text{  }}\xrightarrow{{{t^0}}}{\text{   }}M{g_3}{N_2}\)

  \({N_2} + 6Li \to 2L{i_3}N\)

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com