Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

NH3 phản ứng được với các chất nào trong các chất sau: O2; Cl2; Mg; CuO; HNO3; dd FeCl3; dd CuSO4; dd Al(NO3)3?

Câu 211200: NH3 phản ứng được với các chất nào trong các chất sau: O2; Cl2; Mg; CuO; HNO3; dd FeCl3; dd CuSO4; dd Al(NO3)3?

A. O2; Cl2; Mg; HNO3; dd FeCl3; dd Al(NO3)3

B. O2; Cl2; HNO3; dd FeCl3; dd CuSO4; dd Al(NO3)3

C. O2; Cl2; CuO; HNO3; dd FeCl3; dd Al(NO3)3

D. O2; Cl2; CuO; HNO3; dd FeCl3; dd CuSO4; dd Al(NO3)3

Câu hỏi : 211200

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của amoniac.

 • Đáp án : D
  (6) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  4NH3 + 3O2 \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 2N2 + 6H2O

  2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

  2NH3 + 3CuO \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) 3Cu + N2 + 3H2O

  NH3 + HNO3 → NH4NO3

  3NH3 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NH4Cl

  2NH3 + 2H2O + CuSO4 → Cu(OH)2 ↓ + (NH4)2SO4

  3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 ↓ + 3NH4NO3

   

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com