Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

NH3 thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây?

Câu 211201: NH3 thể hiện tính khử khi tác dụng với chất nào sau đây?

A. H2O.

B. dd Al(NO3)3.

C. HCl.

D. Cl2.

Câu hỏi : 211201

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của amoniac.

 • Đáp án : D
  (25) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - NH3 tác dụng với H2O; dd Al(NO3)3; HCl đều thể hiện tính bazơ

               NH3 + H2O ⇄ NH4OH

               3NH3 + 3H2O + Al(NO3)3 → Al(OH)3 ↓ + 3NH4NO3

               NH3 + HCl → NH4Cl

  - NH3 khi tác dụng với Cl2 thể hiện tính khử:

               2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl

  Đáp án D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com