Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Muối trung hoà là :

Câu 211387: Muối trung hoà là :

A. Muối mà dung dịch có pH = 7.

B. Muối không còn hiđro trong phân tử.

C. Muối có khả năng phản ứng với axit và bazơ.

D. Muối không còn hiđro có khả năng bị thay thế bởi kim loại.

Câu hỏi : 211387
 • Đáp án : D
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đáp án D

  Muối trung hòa là muối không còn hiđro có khả năng bị thay thế bởi kim loại.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com