Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

GTLN của \(A = 5 - |2x - 1|\) là:

Câu 212028: GTLN của \(A = 5 - |2x - 1|\) là:

A. \(x=\frac{2}{3}\)

B. \(x=1\)

C. \(x=\frac{1}{2}\)

D. \(x=\frac{1}{3}\)

Câu hỏi : 212028

Phương pháp giải:

Áp dụng tính chất của biểu thức chứa dấu giá trị tuyệt đối để tìm GTLN. Ta luôn có \(\left| f\left( x \right) \right|\ge 0\,\,\,\forall x.\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   \(A=5-\left| 2x-1 \right|\)

  Vì  \(\left| 2x-1 \right|\ge 0\,\,\forall x\Rightarrow -\left| 2x-1 \right|\le 0\,\,\forall x\) . Suy ra \(A=5-\left| 2x-1 \right|\le 5\) với mọi x

  Dấu “=” xảy ra \(\Leftrightarrow 2x-1=0\Leftrightarrow 2x=1\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}.\)

  Vậy giá trị lớn nhất của A là 5 khi \(x=\frac{1}{2}\)

  Chọn C

   

   

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com