Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dung dịch muối nào sau đây có pH > 7 ?

Câu 213780: Dung dịch muối nào sau đây có pH > 7 ?

A. NaCl.

B. Na2CO3.

C. Ba(NO3)2.

D. NH4Cl.

Câu hỏi : 213780

Phương pháp giải:

Cách xác định môi trường của một muối:


+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazo yếu thì có môi trường axit, pH < 7


+ Muối được tạo bởi axit yếu và bazo mạnh thì có môi trường bazo, pH > 7


+ Muối được tạo bởi axit mạnh và bazo mạnh thì có môi trường trung tính, pH = 7

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  NaCl tạo bởi bazo mạnh (NaOH) và axit mạnh (HCl) => MT trung tính (pH=7)

  Na2CO3 tạo bởi bazo mạnh (NaOH) và axit yếu (H2CO3) => MT kiềm (pH>7)

  Ba(NO3)2 tạo bởi bazo mạnh (Ba(OH)2) và axit mạnh (HNO3) => MT trung tính (pH=7)

  NH4Cl tạo bởi bazo yếu (NH4OH) và axit mạnh (HCl) => MT axit (pH<7)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com