Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các bazơ tan là:

Câu 214583: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm các bazơ tan là:

A. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)2.                             

B. NaOH, Ba(OH)2, Al(OH)3.

C. KOH, Ba(OH)2, LiOH.

D. KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2.

Câu hỏi : 214583
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai vì cả 3 chất không tan trong nước.

  B sai vì Al(OH)3 không tan trong nước.

  C đúng.

  D sai vì Cu(OH)2 không tan trong nước.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com