Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC. Giao điểm I của AM và (SBD) là:   

 

Câu 215002: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M là trung điểm của SC. Giao điểm I của AM và (SBD) là:   


 

A. Giao điểm của AM và SO                                                 

 

B. Giao điểm của AM và SD

 

C. Giao điểm của AM và SB                                                

 

D. Giao điểm của AM và BD.

Câu hỏi : 215002

Phương pháp giải:

Đưa về cùng mặt phẳng để tìm giao điểm.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Xét trong (SAC) có \(AM\cap SO=I\).

  Mà \(SO\subset \left( SBD \right)\Rightarrow AM\cap \left( SBD \right)=I.\)

  Chọn A.

  Chú ý:

  Chú ý và sai lầm: Nhiều học sinh không đưa về cùng mặt phẳng dẫn đến viếc xác định các giảo điểm sai. Hai đường thẳng muốn cắt nhau thì điều kiện cần đó là chúng phải đồng phẳng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com