`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trong hình sau thì đường nét liền và nét đứt lần lượt là đồ thị của hàm số:

Câu 216262:  Trong hình sau thì đường nét liền và nét đứt lần lượt là đồ thị của hàm số:


A.  \(y=\sin x,y=-\sin x\)                                                  

B.  \(y=-\sin x,y=\cos x\)

C.  \(y=\cos x,y=-\cos x\)                                                

D.  \(y=-\sin x,y=-\cos x\)

Câu hỏi : 216262

Phương pháp giải:

Dựa vào tính đồng biến và nghịch biến của đồ thị hàm số \(y=\sin x,y=\cos x,\) và dựa vào hình dáng đồ thị.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồ thị đường nét liền đi qua điểm O(0; 0) nên loại đáp án C vì \(\cos 0=1.\)

  Đồ thị hàm số \(y=\sin x\) đồng biến trên \(\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)\) , mà đường nét liền nghịch biến trên \(\left( 0;\frac{\pi }{2} \right)\) nên loại A. Vậy đường nét liền là đồ thị hàm số \(y=-\sin x.\) Đường nét đứt đi qua điểm (0; -1) nên loại B vì \(\cos 0=1\ne -1.\)

  Chọn D.

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com