Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SA=a\sqrt{3}\) . Hãy tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Câu 216805:  Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SA=a\sqrt{3}\) . Hãy tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

A. \(V=\frac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{6}\).

B. \(V=\sqrt{3}{{\text{a}}^{3}}\).

C. \(V=\frac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{4}\).

D. \(V=\frac{\sqrt{3}{{a}^{3}}}{3}\).

Câu hỏi : 216805

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức thể tích

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thể tích hình chóp

  \({{V}_{S.ABCD}}=\frac{1}{3}SA.{{S}_{ABCD}}=\frac{1}{3}.a\sqrt{3}.{{a}^{2}}=\frac{{{a}^{3}}\sqrt{3}}{3}\)

  Chọn đáp án D

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com