Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm x biết \({{\log }_{3}}x=4{{\log }_{3}}a+7{{\log }_{3}}b\)

Câu 216806: Tìm x biết \({{\log }_{3}}x=4{{\log }_{3}}a+7{{\log }_{3}}b\)

A. \(x={{a}^{3}}{{b}^{7}}\).

B. \(x={{a}^{4}}{{b}^{7}}\).

C. \(x={{a}^{4}}{{b}^{6}}\).

D. \(x={{a}^{3}}{{b}^{6}}\).

Câu hỏi : 216806

Phương pháp giải:

 Áp dụng công thức \({{\log }_{c}}a+{{\log }_{c}}b={{\log }_{c}}ab\left( a,b>0,0<c\ne 1 \right);\,\,{{\log }_{a}}{{b}^{m}}=m{{\log }_{a}}b\left( b>0;0<a\ne 1 \right)\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{\log _3}x = 4{\log _3}a + 7{\log _3}b\\ \Leftrightarrow {\log _3}x = {\log _3}{a^4} + {\log _3}{b^7}\\ \Leftrightarrow {\log _3}x = {\log _3}\left( {{a^4}{b^7}} \right)\\ \Leftrightarrow x = {a^4}{b^7}\end{array}\)

  Chọn đáp án B

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Lý do báo cáo vi phạm?   Gửi yêu cầu Hủy

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.


Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com