Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu trả lời đúng. Tứ giác nào có hai đường chéo vuông góc với nhau?

Câu 218943: Chọn câu trả lời đúng. Tứ giác nào có hai đường chéo vuông góc với nhau?

A. Hình bình hành                                                                  

B.  Hình chữ nhật

C. Hình vuông                                                                         

D.  Hình thang cân

Câu hỏi : 218943

Phương pháp giải:

Phương pháp: Dựa vào tính chất của hình vuông, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thang cân

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách giải: Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com