Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Liên Hợp quốc hoạt động không dựa trên nguyên tắc nào sau đây

Câu 219068: Liên Hợp quốc hoạt động không dựa trên nguyên tắc nào sau đây

A. Hợp tác phát triển có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội

B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước

C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kỳ nước nào. 

D. Giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Câu hỏi : 219068

Phương pháp giải:

Sgk trang 7, loại trừ.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổ chức Liên hợp quốc hoạt động dựa trên 5 nguyên tắc sau:

  - Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

  - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

  - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

  - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

  - Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc).

  Chọn đáp án: A

  Chú ý:

   phân biệt nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc với các nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com