Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

Câu 219174: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

A. (CH3)3COH và (CH3)2NH.

B. (CH3)2NH và CH3OH.

C. CH3CH(NH2)CH3 và CH3CH(OH)CH3.

D. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNHCH3.

Câu hỏi : 219174

Phương pháp giải:

Dựa vào khái niệm bậc:


+ Bậc của ancol là bậc của nguyên tử C mà nhóm –OH gắn vào


+ Bậc amin là số nguyên tử H của NH3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon

 • Đáp án : D
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, ancol bậc 3, amin bậc 2.

  B sai, ancol bậc 2, amin bậc 1.

  C sai, ancol bậc 1, amin bậc 2.

  D đúng, ancol và amin đều có bậc 2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com