Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: Al(NO3)3, FeCl3, KCl, MgCl2, có thể dùng dung dịch:

Câu 219175: Để phân biệt các dung dịch riêng biệt: Al(NO3)3, FeCl3, KCl, MgCl2, có thể dùng dung dịch:

A. NaOH.

B. Na2SO4.

C. HNO3.

D. HCl.

Câu hỏi : 219175

Phương pháp giải:

Dựa vào tính chất hóa học của các chất để chọn ra thuốc thử phù hợp.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chọn thuốc thử NaOH:

  Nhỏ từ từ đến dư NaOH vào các dung dịch:

  + Tạo kết tủa trắng keo sau tan trong NaOH dư ⟹ Al(NO3)3

  Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

  Al(OH)3 + OH- → AlO2- + H2O

  + Tạo kết tủa nâu đỏ ⟹ FeCl3

  Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3

  + Không hiện tượng ⟹ KCl

  + Tạo kết tủa trắng ⟹ MgCl2

  Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com