Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

Câu 219195: Những năm đầu sau khi Liên Xô tan rã, Liên bang Nga thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng

A. thành lập một liên minh chính trị ở châu Âu

B. nhận được sự ủng hộ về chính trị và sự viện trợ về kinh tế.

C. tăng cường hợp tác khoa học - kĩ thuật với các nước châu Âu

D. xây dựng một liên minh kinh tế lớn ở châu Âu

Câu hỏi : 219195

Phương pháp giải:

Sgk trang 17

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau khi Liên Xô tan rã, Nga là “quốc gia kết tục Liên Xô”, thực hiện chính sách đối ngoại ngả về phương Tây với hi vọng nhận được sự ủng hộ về chính trị và kinh tế; mặt khác nước Nga khôi phục và phát triển mối quan hệ với các nước châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN,..)

  Chọn đáp án: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com