`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác ABD và tam giác RPQ có AB = QP, AD = PR, DB = RQ. 

Nếu \(\widehat A = {60^ \circ }\), thì số đo góc P là: 

Câu 219618: Cho tam giác ABD và tam giác RPQ có AB = QP, AD = PR, DB = RQ. 


Nếu \(\widehat A = {60^ \circ }\), thì số đo góc P là: 

A. \({60^ \circ }\)

B. \({70^ \circ }\)

C. \({90^ \circ }\)

D. \({120^ \circ }\)

Câu hỏi : 219618

Phương pháp giải:

Dựa vào trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Do \(\Delta ABD = \Delta PQR\) (cmt), nên \(\widehat P = \widehat A = {60^ \circ }\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com