Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Để nhận biết 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các chất dd HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2 ta dùng một thuốc thử nào sau đây?

Câu 223850: Để nhận biết 4 lọ mất nhãn chứa riêng biệt các chất dd HCl, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2 ta dùng một thuốc thử nào sau đây?

A. Quỳ tím.

B. BaCl2.

C. AgNO3.

D. Na2SO4.

Câu hỏi : 223850
 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Dùng quỳ tím:

  + Quỳ tím chuyển xanh: Ba(OH)2

  + Quỳ tím chuyển đỏ : HCl, H2SO4

  + Quỳ tím không đổi màu: NaCl

  - Cho Ba(OH)2 tác dụng với lần lượt 2 dung dịch ở nhóm quỳ chuyển đỏ:

  + Xuất hiện kết tủa trắng: H2SO4

  + Không hiện tượng: HCl

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com