Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi, thu được 1 mol sắt oxit. Công thức oxit sắt này là:

Câu 224274: Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi, thu được 1 mol sắt oxit. Công thức oxit sắt này là:

A. FeO                                                     

B.  Fe2O3

C. Fe3O4                                  

D.  Fe3O2

Câu hỏi : 224274

Phương pháp giải:

Phương pháp :


1mol Fe → 1 mol oxit sắt → CT có chứa 1 nguyên tử Fe

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Hướng dẫn

  1mol Fe → 1 mol oxit sắt → CT có chứa 1 nguyên tử Fe

  →CT : FeO

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com