Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khẩu hiệu chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là

Câu 225929: Khẩu hiệu chung của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là

A. “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.

B. “Một tầm nhìn, một tương lại, một cộng đồng”.

C. “Một khu vực, một bản sắc, một cộng đồng”.

D. Một cộng đồng, một sắc, một trung tâm”.

Câu hỏi : 225929

Phương pháp giải:

liên hệ. 

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 27 tại Kuala Lumper, Malaysia, ra tuyên bố hình thành Cộng đồng ASEAN vào ngày 31-12-2015. Sự kiện này khép lại một năm sôi động của ASEAN, đồng thời tạo ra một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình liên kết sâu rộng của khu vực, hướng tới mục tiêu: “Một tầm nhìn-Một bản sắc-Một cộng đồng”.

  Chọn đáp án: A

  Chú ý:

  đọc thêm các kiến thức ngoài sgk để hiểu rõ hơn bản chất của các vấn đề lịch sử.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com