Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi cơ thể bị rối loạn đông máu có thể do thiếu

Câu 229590: Khi cơ thể bị rối loạn đông máu có thể do thiếu

A. Vitamin A 

B. Vitamin B1 

C. Vitamin D

D. Vitamin K

Câu hỏi : 229590
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi cơ thể bị thiếu vitamin K sẽ dẫn đến rối loạn đông máu (máu khó đông khi bị chảy ra ngoài hệ mạch)

  Thiếu vitamin A: Khô mắt, quáng gà, thị lực giảm..

  Thiếu vitamin B1: phù nề, tê liệt chi…

  Thiếu vitamin D: còi xương, loãng xương..

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com