`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một cửa hàng đem cân một số bao gạo, kết quả được ghi lại ở bảng 3. Em hãy trả lời các câu hỏi 5 và 6.

 

Cân nặng trung bình của một bao gạo là :

 

Câu 230746: Một cửa hàng đem cân một số bao gạo, kết quả được ghi lại ở bảng 3. Em hãy trả lời các câu hỏi 5 và 6.


 


Cân nặng trung bình của một bao gạo là :


 

A. 46,5 kg                                                 

B. 52,5 kg

C. 48,8 kg                                                      

D. 55 kg

Câu hỏi : 230746

Phương pháp giải:

Cân nặng trung bình của một bao gạo là =  khối lượng tất cả các bao gạo : tổng số bao gạo.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cân nặng trung bình của một bao gạo là:

          \(\frac{40\times 2+45\times 3+50\times 6+55\times 8+60\times 4+65\times 1}{24}=52,5\,kg\)

  Chọn B


  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com