`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét

Câu 231168:  Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại trong bảng dưới đây:a) Dấu hiệu ở đây là gì?


b) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng và nhận xét

Câu hỏi : 231168

Phương pháp giải:

-        Quan sát biểu đồ xem có những giá trị nào của dấu hiệu thống kê và tần số tương ứng của các giá trị đó để lập bảng “tần số”.


-        Dựa vào bảng “tần số” để lập biểu đồ đoạn thẳng và đưa ra một số nhận xét.

 • (2) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a)     Dấu hiệu : Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của một xạ thủ bắn súng.

  b)     Biểu đố:

   

  Nhận xét:

  -        Số điểm thấp nhất là 6 điểm.

  -        Số điểm cao nhất là 10 điểm.

  -        Số điểm 8 và 9 chiếm tỉ lệ cao nhất.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com