`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?


Câu 231869: Nội dung cơ bản trong bước 1 của kế hoạch quân sự Nava là gì?A. Phòng ngự chiến lược ở miền Bắc, tấn công chiến lược ở miền Nam.

B. Phòng ngự chiến lược ở miền Nam, tấn công chiến lược ở miền Bắc

C. Tấn công chiến lược ở hai miền Nam ­ Bắc

D. Phòng ngự chiến lược ở hai miền Bắc ­- Nam

Câu hỏi : 231869
  • Đáp án : A
    (0) bình luận (0) lời giải

    Giải chi tiết:

    Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com