`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm phản ứng trao đổi ion trong dung dịch trong các phản ứng sau:

Câu 232497: Tìm phản ứng trao đổi ion trong dung dịch trong các phản ứng sau:

A. 2 Fe(NO3)3 + Cu →2 Fe(NO3)+ Cu(NO3)2

B. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

C. \(Ba{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4} \to BaS{O_4} \downarrow  + 2NaOH\)

D. Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Câu hỏi : 232497
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion.

  - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất 1 trong số các chất sau:

       + Chất kết tủa.

       + Chất điện li yếu.

       + Chất khí.

  Đáp án: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com