`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

 Trình bày những hiểu biết của anh/chị về tiểu sử của tác gia Hồ Chí Minh.

Câu 233137:

 Trình bày những hiểu biết của anh/chị về tiểu sử của tác gia Hồ Chí Minh.

Câu hỏi : 233137

Phương pháp giải:

Tái hiện kiến thức đã học về tác gia Hồ Chí Minh.

 • (7) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  _Hồ Chí Minh(1890-1969): tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung, sau đổi thành Nguyễn Tất Thành.

  _ Quê quán: làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

  _ Xuất thân: trong một gia đình nhà nho nghèo.

  _ Học vấn:

  + Thuở nhỏ học chữ Hán tại nhà với cha.

  + 1906: được cha đưa trở lại kinh thành Huế lần hai.

  + 1907: bắt đầu vào Quốc học Huế.

  _Con đường hoạt động cách mạng:

  + 1910: dạy học tại trường Dục Thanh – một trường học của tổ chức yêu nước ở Phan Thiết (thuộc tỉnh Bình Thuận).

  + 1911: Ngườ ra đi tìm đường cứu nước.

  1912: ở Hoa Kì

  1913: ở Anh

  1916: trở lại Pháp.

  1923-1941: đi nhiều nước.

  + 1919: Người gửi bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vecxai.

  + 1920: Người dự Đại hội Tua và tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.

  + 1930: Người hợp nhất các tổ chức cộng sản (tại Hương Cảng – Hồng Kông), thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  + 1941: Về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng.

  + 1942-1943: bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam.

  + 2/9/1945: đọc “Tuyên ngôn độc lập” tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

  ð  Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà yêu nước và nhà Cách mạng vĩ đại của dân tộc, đồng thời là một nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào Quốc tế cộng sản. Người được suy tôn là “anh hùng giải phóng dân tộc”.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Nguyễn Phương Anh Hồ Chí Minh (1890 - 1969), quê ở Làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo, cha đỗ Phó Bảng. Thuở nhỏ, Người học chữ Hán cùng với cha tại nhà. Đến năm 1906, Người được cha đưa trở lại Huế lần 2 và khi tham dự kì thi tốt nghiệp, Người đã lọt vào 1 trong số 10 người đạt thành tích xuất sắc nhất, vì vậy, đến năm 1907, Người được đặc cách vào học tại Trường Quốc học Huế. Sau tốt nghiệp, người về dạy tại trường Dục Thanh một thời gian ngắn - một tổ chức Cách mạng. Đến năm 1911, Người ra đi tìm đường cứu nước trên một tàu buôn với công việc là phụ bếp. Năm 1912, Người ở Hoa Kì, đến năm 1913, Người đến Anh, làm đủ công việc từ cào tuyết đến phụ bếp. Từ năm 1916 đến năm 1923, Người trở về Pháp. Từ năm 1923 đến năm 1941, người có cơ hội được đi nhiều nơi như Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan để hoạt động Cách mạng. Năm 1941, Người quay trở về nước và trực tiếp lãnh đạo phong trào đấu tranh chống thực dân. Năm 1942 đến năm 1943, người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giữ do bị nghi ngờ là Hán gian. Vào ngày 2/9/1945, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập trên quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Từ năm 1945 đến năm 1969, Người giữ chức vị Chủ tịch nước Việt Nam. Sau khi mất, người được UNESCO công nhận là Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa lớn.
   Thích Trả lời 17/06/2019 16:56 Tỉ lệ đúng 47 %
  • Thu Minh Hà (1890-1969) quê quán ; làng sen xã kim liên , huyện nam đàn tỉnh nghệ an . xuất thân trong 1 gia đình nhà nho nghèo. học vấn ; thuở nhỏ học chữ hán tại nhà vs cha . 1906 đc cha đưa trở lại kinh thành huế lần 2. 1907 bắt đầu vào quốc học huế
   Thích Trả lời 15/01/2019 21:20 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Oscar phúc Hồ chí minh 1890-1969)
   Thích Trả lời 27/11/2018 15:03 Tỉ lệ đúng 73 %
  • Phan Thị Quý Phương Hồ Chí Minh(1890-1969 0
   Thích Trả lời 25/11/2018 15:29 Tỉ lệ đúng 56 %
  • Phan Thị Quý Phương - (1890-1969)
   - Quê quán: làng Sen, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
   - Xuất thân: trong một gia đình nhà nho nghèo.
   - Học vấn:
   + Thuở nhỏ học chữ Hán tại nhà với cha.
   + 1906: được cha đưa trở lại kinh thành Huế lần hai.
   + 1907: bắt đầu vào Quốc học Huế.
   -Con đường hoạt động cách mạng:
   + 1910: dạy học tại trường Dục Thanh.
   + 1911: ra đi tìm đường cứu nước.
   1912: ở Hoa Kì
   1913: ở Anh
   1916: trở lại Pháp.
   1923-1941: đi nhiều nước.
   + 1919: đưa bản yêu sách của nhân dân An Nam đến hội nghị Vecxai.
   + 1920: tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp.
   + 1930: thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
   + 1941: Về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng.
   + 1942-1943: bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam.
   + 2/9/1945: đọc “Tuyên ngôn độc lập” tại quảng trường Ba Đình lịch sử, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ
   Cộng hòa.
    Suy tôn: Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn.
   Thích Trả lời 25/11/2018 15:18 Tỉ lệ đúng 56 %
  • Nguyễn Tiến Hiển Hồ Chí Minh(1890-1969) tên khai sinh là Nguyễn Sinh Cung.quê ở làng sen xã Kim Liên huyện Nam Đàn Tỉnh Nghệ An.sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo.thuở nhỏ học chữ Hán với Cha.1906 người được đưa lại kinh thành Huế.năm 1907 Người bắt đầu vào học tại trường Quốc Học Huế.năm 1910 Người dạy học tại trường Dục Thanh.năm 1911 người lấy tên là Văn Ba,ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng.năm 1912 Bác sang Hoa kỳ, làm đủ mọi việc để kiếm sống.năm 1913 bác sang anh.năm 1916 bác quay trở lại Pháp,từ đây Bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc và bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng.Bác ở Pháp từ năm 1916-1923.năm 1919 Người gửi “bản yêu sách của nhân dân An Nam”đến hội nghị Vécxai .năm 1920 Người tham gia sáng lập đảng cộng sản Pháp.từ năm 1923-1941 bác hoạt động chủ yếu ở Liên Xô,Trung Quốc,Xiêm và nhiều nước khác.năm 1941 bác quay trở lại nước và trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng.năm 1942-1943 Bác bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam.2/9/1945 Bác đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.với những đóng góp to lớn trên Người được UNESCO suy tôn là anh hùng giải phóng dân tộc,nhà văn hoá lớn.
   Thích Trả lời 26/09/2018 20:23 Tỉ lệ đúng 74 %
  • Bình An Hồ Chí Minh(1890-1969   0
   Thích Trả lời 26/06/2018 10:10 Tỉ lệ đúng 71 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com